Πειραματικό παραμετρικό κουτί

  INPROGRESSelbox1  

  box2

   

  Ένα πρωτότυπο αντικείμενο, εμπνευσμένο από αναλογίες που συναντάμε στην φύση, με πολλές βάσεις έδρασης

  και δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης.

  Περισσότερο υλικό θα αναρτηθεί σύντομα…